Skip to the content

Voorwaarden en privacy

Privacy verklaring

Verwerking van persoonsgegevens
Huid- en Lasercentrum Amphia verwerkt persoons- en medische gegevens van u, omdat u gebruik maakt van de diensten van het Huid- en Lasercentrum Amphia en/of omdat u uw gegevens zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid. 

Huid- en lasercentrum Amphia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Gegevens over uw zorgverzekeraar
  • Uw medische gegevens/gegevens over uw gezondheidstoestand
  • De voortgang van uw behandeling
  • Gegevens over de betaling/vergoeding van uw behandeling
  • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling

Waarom Huid- en Lasercentrum Amphia uw gegevens nodig heeft
Huid- en lasercentrum Amphia verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt via zowel telefoon, post als e-mail.
Daarnaast kan Huid- en Lasercentrum Amphia uw persoonsgegevens en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren en financieel afhandelen van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Er worden alleen persoonsgegevens gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden die overeenkomen met de doeleinden van het behandeltraject. Er zal geen overbodige informatie worden verwerkt/verstrekt.

Voorwaarden en toestemming

Door het contactformulier in te vullen en te verzenden of door een afspraak te plannen geeft u automatisch toestemming tot behandeling en daarmee het verwerken van uw gegevens. Deze toestemming kan altijd worden gestaakt. Daarvoor neemt u contact op met Huid- en lasercentrum Amphia. Bij patiënten onder de 16e dient een verantwoordelijke toestemming te verlenen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Huid- en lasercentrum Amphia bewaart uw persoonsgegevens en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen
Huid- en lasercentrum Amphia verstrekt uw persoonsgegevens en medische gegevens alléén aan derden indien dit vooraf door u is goedgekeurd en dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar huidenlasercentrum@amphia.nl. Huid- en lasercentrum Amphia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen   
Huid- en lasercentrum Amphia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huid- en lasercentrum Amphia maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Uw dossiergegevens worden beheerd door een gegevens verwerker in de (para)medische sector die gespecialiseerd is in de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huid- en lasercentrum Amphia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Bezoekadres:
Pasteurlaan 9, 4902 DH Oosterhout
Poli Dermatologie 4e etage            
Mail: huidenlasercentrum@amphia.nl
Telefoonnummer: 0162-327022

 

Voor het uitgebreide privacyreglement klik hier.

Afspraak maken

Telefoonnummer:
0162-327022

E-mail:
huidenlasercentrum@amphia.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag

Loop niet langer door met uw huidaandoening, wij kunnen u helpen.